Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan mülakat kararı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanında 87 puan alan bir aday, kelamlı imtihanda rastgele bir münasebet gösterilmeksizin başarısız sayıldı. Adayın imtihan komitesine yaptığı itiraz da reddedildi.

SÖZLÜ İMTİHANLARIN KAYDEDİLMESİ İSTİKAMETİNDE TAVSİYE KARARI ALINDI

Sınavın tekrar değerlendirmesini isteyen aday Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

Kurul, tarafsızlığın sağlanması için kelamlı imtihanın sesli ve manzaralı olarak kayıt altına alınması istikametinde tavsiye kararı aldı.

ADAYIN NEDEN GEÇEMEDİĞİNİN TUTUNAKTA YER ALMASI ÖNERİLDİ

Kararda, yazılı imtihanda başarılı olan lakin kelamlı imtihanı geçemeyen adayın neden başarısız olduğunun kurul tarafından gerekçelendirilmediği vurgulandı, “Adayların verdiği yanıtların da tutanak ile kayıt altına alınmadığı anlaşılmıştır” denildi.

“SÖZLÜ İMTİHANLARDA TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI”

Kamu Denetçiliği Kurumu “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” prensiplerine uyulması için bundan sonra yapılacak kamu kelamlı imtihanlarında “Komisyon üyelerince tutulan tutanaklarda puanların münasebetlerine yer verilmesi, sesli ve imajlı kayıt imkanlarından faydalanılması” tarafında tavsiye kararında bulundu.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Gurur Malkoç imzalı karar Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Kurul daha evvel de hakim ve savcı adaylığı seçme imtihanında emsal bir karara imza atmış tarafsızlık gereği kelamlı imtihanların kayıt altına alınması istikametinde tavsiye kararında bulunmuştu.