SİNPAŞ GYO Ulusal Park alanı içindeki Kızılbük Koyu’nda ‘dinamit patlattı’

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde bulunan Kızılbük Koyu’nda 30 yıl evvel başlatılan ve ardından Sinpaş GYO’ya devredilen otel-devre mülk projesine gelen reaksiyonlar büyüyor. Marmaris Kent Kurulu, şirketin bölgede başlattığı çalışma kapsamında dinamit patlatıldığını tez ederek, inşaatın ‘ekolojik yıkım’ yaptığını ve el değmemiş koyları talan ettiğini söyledi. Gelen yansıların akabinde Cumhuriyet, Marmaris Kent Kurulu ve SİNPAŞ GYO İdare Şurası yetkililerine ulaştı.

Muğla Valiliği tarafından 08.07.2021 tarihinde verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının akabinde Marmaris Kent Kurulu, Muğla 3. Daire Mahkemesi’ne kararın iptali için dava açtı. Marmaris Kent Kurulu Etraf Temsilcisi Halime Şaman, süreç devam ederken, belediyenin ‘ÇED raporu şimdi tamamlanmadan’ inşaata ruhsat verdiğini aktardı. 

“BİLİRKİŞİ RAPORU TOPLUMSAL MEDYADA PAYLAŞILDI”

Savlara karşılık veren SİNPAŞ yetkilileri, Marmara Kent Kurulu tarafından açılan iptal davasının akabinde 30.12.2021 tarihinde mahkeme heyetinin, uzmanlar ile saha keşfi yaptığını, fakat eksper raporunun mahkemeye sunmadan davacılar tarafından toplumsal medyada paylaşıldığını lisana getirdi. Şirket yetkilisi kelamlarına şunları da ekledi:

“Mahkeme heyeti, 30.03.2022 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine, ve eksperlerden ek rapor alınması tarafında karar verdi.Ek rapor mahkemeye sunulduktan sonra davacılar 2. Defa Yürütmeyi durdurma talebinde bulundular. Mahkeme 18.05.2022 tarihinde 2. Sefer yürütmenin durdurulması isteminin reddine, oybirliğiyle kesin olarak karar verdi. Ek eksper raporuna itiraz süremiz devam etmektedir. İtirazlarımızı mahkemeye de sunacağız.

“BİLİRKİŞİLER SAVLARINI GERİ ÇEKTİ”

Uzman raporuna itirazlarımız üzerine, eksper verdiği ek raporda birinci savlarını büyük oranda geri çekmiştir. Bilimsellikten uzak ve taraflı olduğu için firmamız tarafından uzmanlar aleyhinde cürüm duyurusunda bulunulmuştur. Mahkeme süreci devam etmektedir. Güya mahkeme eksper raporunu kabul etmiş ve mahkeme karara varmış üzere bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Meğer; Mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma talebini reddetmiş ve eksper raporunu kâfi görmediği için ek uzman raporu talep etmiştir.”

MARMARİS KENT KURULU TEZLERE KARŞILIK VERDİ

Tezlere yanıt veren Marmaris Kent Kurulu Etraf Temsilcisi Halime Şaman, dedi.

Marmaris Kent Kurulu’nun Ulusal Park’ın işgal edildiğine yönelik yansıları yanıtlayan SİNPAŞ yetkilisi, “Parsel alanı dışarısında hiçbir çalışmamız yoktur. Parseller özel mülkiyet olup, orman alanı değildir. Ağaç yoğunluklu bir alan değildir. Evvelki malik tarafından başlanmış olan yapının, 1987’den beri ruhsatı olup kaba inşaatı 1993 yılında tamamlanmıştır. Yapılaşma konusunda imar planının onay tarihi olan 1986 tarihinden bu yana yapılaşma şartlarında bir değişiklik olmamıştır. Buna ek olarak şirketimizin hiçbir vakit 150 dönümlü tahsisli orman alanında bir projesi de olmamıştır” sözlerini kullandı.

“İNŞAATTA DİNAMİT PATLATILDI”

Marmaris Kent Kurulu’nun son olarak paylaştığı imajlarda inşaat alanında dinamit patlatıldığı argüman edilmişti. Şaman, diyerek yansısını yineledi.

“GEREKLİ MÜSAADELER ALINDI”

Mevzuyla ilgili argümanlara karşılık veren SİNPAŞ İdare Şurası yetkilisi, “Pek çok inşaatın hafriyat çalışmalarında iş makinalarının gücünü aşan yer formasyonuna rastlanılması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu üzere durumlarda gerek ilgili yönetimler gerekse emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen özel müsaadelerle patlayıcı kullanılmasına müsaade verilir. 

Projedeki tüm inşai faaliyet; kamu otoritelerince düzenlenmiş yapı ruhsatları çerçevesinde, parsel sonları içerisinde devam etmektedir.Yapılan tüm çalışmalar gerekli tedbirler alınarak ilgili kurumların müsaadeleri ile yapılmaktadır.Temel kazılarında sert formasyona rastlanıldığından, “Patlatma paterni, titreşim, gürültü ve toz emisyonu kıymetlendirme raporu” Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğüne sunulmuş, incelenmiş ve uygun bulunmuştur. Bunun dışında Emniyet Müdürlüğünden de gerekli müsaadeler alınmıştır.” sözlerini kullandı.