Türk Telekom üç şehirde güneş santrali kuruyor

Türk Telekom, Gü­neş Enerjisi Santra­li (GES) kurulum çalışma­larını hızlandırmaya karar verdi. Türkiye Elektrik İle­tim A.Ş. (TEİAŞ), Elekt­rik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetme­liği çerçevesinde tahsis edi­len 317,8 MWe güç kapasi­tesi için Diyarbakır, Ağrı ve Sivas’ta güneş enerjisi santralleri kurulacak. Tah­sis edilen kapasite, Türk Te­lekom Grubu şirketlerinin yıllık kullanımının yarısına karşılık geliyor.

Türk Telekom açıklama­sında, “GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür­lüğü’nden 29 yıllığına kira­lanacak araziler üzerinde; Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lo­kasyonlarında gerçekleşti­rilmesi planlanmaktadır” denildi. Türk Telekom Gru­bu, bu atılımın sürdürüle­bilirlik hedeflerini gerçek­leştirme yönünde önem­li ilerleme kaydedeceğine inanıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir